تریستور

تریستور یک نیمه هادی با سه ترمینال میباشد که اعمال یک جریان ناچیز به یکی از پایه ها باعث جاری شدن جریان بسیار بزرگی بین دو پایه دیگر خواهد شد . جریان  کنترل کننده یا روشن است یا خاموش .

لذا تریستور ها ، انچنان که ترانزیستور ها ، قادر به تقویت کنندهگی سیگنال های نوسانی هستند ، از عهده  ی این کار بر نمیآیند  .

تریستور ها را میتوان به دو گروه تقسیم بندی کرد : یکسوسازهای سیلیکونی یا به اختصار SCR ها و ترایاک .

از SCR ها در عملیات سوییچینگ جریان های DC  و از ترایاک در جریان های AC  سود میجویند . /

SCR ‌را میتوان شبیه یک ترانزیستور دو قطبی با یک لایه چهرم و بنابراین سه پیوند pn  دانست ،  SCR  جریان را فقط در یک جهت از خود عبور میدهد . 

عملکرد  SCR :

 اگر آند یک SCR  خیلی مثبت تر از کاتد آن گردد دو پیوند  PN  که دورتر از هم قرار  دارند در بایاس موافق واقع میشوند  اگر چه ژیوند  PN میانی در بایاس مخالف قرار گرفته و جریانی جاری نمیشود و لی در بایاس موافق یک جریان جزئی در گیت PN میانی را در وضعیت بایاس موافق قرار داده تا زمانی که تغذیه مدار قطع نشود ، حتی اگر جریان گیت متوقف گرددد SCR  در حالت روشن باقی خواهد ماند .

انواع SCR :

جریان ضعیف : اینها SCR  هائی هستند که حداکثر تا 100 ولت را تحمل کرده و نهایتا تا 1 آمپر جربان را قطع و وصل میکنند .

جریان متوسط : طاقتت این SCRها تا چند صد ولت بوده و حداتوان کلید زنی آنها به 10 آمپر محدود میشود . یکی از معمول ترین حالت سوییچینگ حالت جامد در موتور خودرو هاست ک

جریان قوی : محدوده  ی عملکرد این SCR ها ا نظر ولتاژ تا چند هزار ولت و از نظر آمپر حداکثر تا  آمپر میباشد از این  SCR ها در کنترل موتور الکتریکی ، روشنایی ، دستگاه های مختلف و چیز هایی از این قبیل استفاده میکنند . /

 

/ 0 نظر / 58 بازدید