جریان الکتریکی

یک راه ساده و بی خطر برای دیدن الکتریسیته این است که یک سر سیم یک لامپ نئون را در دست بگیرید و با کفش های با کف تخت  خود  , قدری  بر روی یک فرش راه بروید و سپس سر سیم دیگر لامپ را به یک قطعه فلزی , متصل نمایید . اگر رطوبت نسبی زیاد نباشد. لامپ , چشمکی خواهد زد ./

اما این الکتریسیته ( جریان الکتریکی ) چگونه بوجود میاد ؟

اول اینکه باید با مفهوم بار الکتریکی آشنا بشیم ...

میدانیم که یک اتم به تعداد مساوی الکترون و پروتون دارد که دراینصورت اتم بار الکتریکی خالصی نخواهد داشت

 و در بسیاری از اتم ها این امکان که بتوان یک یا چند الکترون را از جای خود خارج کرد وجود دارد .

پس . . .

با انجام این عمل اتم یک بار الکتریکی خالص مثبت پیدا خواهد کردو یک یون مثبت  نامیده میشود... اگر یک الترون سرگردان با یک اتم معمولی ترکیب شود اتم یک بار الکتریکی منفی پیدا کرده و یون منفی نامیده میشود .

_ الکترون های ساکن :

گروهی از الکترون های منفی موجود بر روی یک سطح هستند که باعث میشوند . سطح یاد شده بار منفی پیدا کند .

اگر الکتون های ساکن , در نزدیکی خوشه ای از یون های مثبت واقع شوند به سرعت باعث ایجاد یک جریان الکتریکی میگردند

موجی از الکترون های متحرک , یک جریان الکتریکی نامیده میشوند .

/ 0 نظر / 47 بازدید